Nieuwsbericht

Pensioenleeftijd blijft gelijk, opbouwpercentage omlaag

22 december 2017

De gemiddelde levensverwachting is de afgelopen jaren gestegen. Mensen ontvangen daardoor langer AOW- en pensioenuitkeringen. Om dit effect te beperken heeft de overheid al eerder besloten om stapsgewijs de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd voor toekomstige pensioenopbouw te verhogen. De waarde van opgebouwde pensioenuitkeringen wordt hierdoor niet aangetast.

In 2015 is de pensioenrichtleeftijd voor toekomstige pensioenopbouw wettelijk opgehoogd van 65 jaar naar 67 jaar. Door de gestegen levensverwachting wordt deze pensioenrichtleeftijd vanaf 2018 verder opgehoogd naar 68 jaar. De wettelijke ophoging van deze pensioenrichtleeftijd heeft gevolgen voor de toekomstige pensioenopbouw.

Pensioenfondsen kunnen ervoor kiezen om de pensioenleeftijd in het reglement ook te verhogen naar 68 jaar. Ze mogen dan hetzelfde opbouwpercentage blijven hanteren. Ze kunnen er ook voor kiezen om de pensioenleeftijd op 67 jaar te houden, maar dan moet het opbouwpercentage worden verlaagd. De pensioenleeftijd is namelijk gekoppeld aan een maximaal opbouwpercentage, zodat uw opgebouwde pensioen op uw pensioenleeftijd niet boven fiscale grenzen uitkomt.

Pensioenfonds Staples heeft ervoor gekozen om de pensioenleeftijd op 67 jaar te houden. Dat betekent wel dat het opbouwpercentage wordt verlaagd van 1,875% naar 1,738%.