Nieuwsbericht

Vertegenwoordiging VGB in pensioenfondsbestuur

11 augustus 2020

Vertegenwoordiging VGB in pensioenfondsbestuur

Enkele leden van de Vereniging Gepensioneerden Buhrmann/CE/Staples (VGB) zitten namens alle pensioengerechtigden in het bestuur en andere organen van het pensioenfonds. Een keer in de drie jaar vraagt het pensioenfonds aan alle (ca. 3900) gepensioneerden of zij hier nog steeds achter staan. Uit de stemming blijkt dat een ruime meerderheid (95%) van de inzenders van het stemformulier (ca. 2370) het vertrouwen heeft dat de VGB hen goed vertegenwoordigt. Wilt u meer weten over de kandidaatstelling voor het bestuur, raadpleeg dan het huishoudelijk reglement op de website.