Nieuwsbericht

Verhoging pensioen per 1 januari 2020

20 december 2019

De financiële positie van het pensioenfonds is goed genoeg om gedeeltelijk toeslag te verlenen. De pensioenen van alle deelnemers worden verhoogd met 1,27%. 

Bij het verlenen van toeslag moet rekening worden gehouden met wettelijke regels. Het pensioenfonds mag pas volledig toeslag verlenen bij een beleidsdekkingsgraad van 120,7%*. Eind november was de beleidsdekkingsgraad 117,5%, dat is voldoende om gedeeltelijk   toeslag te verlenen. De maatstaf voor toeslagverlening is de relatieve stijging van de (afgeleide) prijsindex over de periode oktober 2018 – oktober 2019. Deze stijging is 1,73%. Het bestuur heeft besloten om de pensioenen per 1 januari 2020 met 1,27% te verhogen (73,8% x 1,73%).

*In de nieuwsbrief van december stond 122,5%. Dit percentage moeten we vanaf 1 januari 2020 aanhouden als wettelijke grens voor het mogen verlenen van de volledig toeslag. Voor het besluit over de toeslagverlening van volgend jaar mochten we nog rekenen met de grens van 120,7%.

 Lees hier meer over het toeslagbeleid.