Nieuwsbericht

Vacature bestuurslid namens de pensioengerechtigden

19 oktober 2021

Per 1 januari 2022 is een vacature ontstaan bij Pensioenfonds Staples voor een bestuurslid namens de pensioengerechtigden. Het gaat om een functie waarbij het bestuurslid ook de rol van sleutelfunctiehouder interne audit vervult.

Wat houdt een functie als bestuurslid van het pensioenfonds in?
Het bestuurslidmaatschap is een verantwoordelijke functie waaraan hoge eisen worden gesteld. Als bestuurder van het pensioenfonds hebt u inhoudelijk te maken met allerlei boeiende vraagstukken. U houdt zich ook bezig met de vraag hoe we ervoor zorgen dat het fonds voorbereid is op toekomstige ontwikkelingen. Hierbij houdt u steeds rekening met de belangen van alle betrokkenen bij het fonds. Het volledige functieprofiel vindt u hier.

Benoeming vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden
Het bestuur bestaat uit acht bestuursleden. De zittingstermijn van een bestuurslid is vier jaar. Het bestuur streeft naar een diverse bestuurssamenstelling met een goede verhouding mannelijke en vrouwelijke bestuursleden en bestuursleden uit verschillende leeftijdscategorieën.

De vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden in het bestuur wordt gekozen door de pensioengerechtigden van het fonds. Het bestuurslid moet ook zelf een pensioengerechtigde van het fonds zijn. Naast de individuele kandidaatstelling, kan ook de Vereniging Gepensioneerden Buhrmann/CE/Staples (VGB) een kandidaat voorstellen.

Individuele kandidaatstelling
Wekt deze functie uw enthousiasme? Stuur dan een brief met uw belangstelling en motivatie samen met uw CV vóór 3 november 2021 naar het bestuur van het pensioenfonds. Uw kandidaatstelling moet u ondersteunen met drie getekende instemmingsbrieven van andere pensioengerechtigden van het pensioenfonds.

De sollicitatieprocedure
Het bestuur van het pensioenfonds toetst de voordracht aan het functieprofiel en voert met elke (voorgedragen) kandidaat een introductiegesprek en toetst de voordracht aan het functieprofiel. Op deze manier wordt bekeken of de kandidaat voldoende deskundigheid heeft en over de juiste competenties beschikt.

Verkiezingen
Als zich meerdere geschikte kandidaten opgeven om deze bestuursfunctie te vervullen, organiseert het bestuur verkiezingen. Als er verkiezingen worden gehouden, zullen die tussen 24 november en 8 december plaatsvinden. Alle pensioengerechtigden krijgen dan de mogelijkheid om te stemmen. Verder houden wij u op de hoogte via de website van het pensioenfonds en de digitale nieuwsbrief.

Vragen?
Voor meer informatie over de kandidaatstelling of het functieprofiel kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van het pensioenfonds via BestuurPFStaples@blueskygroup.nl

Veelgestelde vragen

  • Pensioenfonds Staples, t.a.v. afdeling Bestuurszaken, Postbus 123, 1180 AC Amstelveen.