Nieuwsbericht

Nieuwe keuze bij pensionering: bedrag ineens opnemen

8 augustus 2022

Als u met pensioen gaat, hebt u een aantal keuzes. Volgend jaar komt daar als het voorliggende wetsvoorstel zo aangenomen wordt een nieuwe keuze bij. Namelijk de mogelijkheid om maximaal 10% van uw opgebouwde ouderdomspensioen in één keer te ontvangen: een bedrag ineens. De voorgenomen ingangsdatum voor deze nieuwe keuze is 1 juli 2023. Dit betekent dat u van deze keuze gebruik kunt maken als u op of na 1 juli 2023 met pensioen gaat. Pas als het wetsvoorstel is behandeld door de Tweede Kamer is deze datum zeker. Het kan echter ook later en/of aangepast worden.

*Update 5/07/2023: De verwachte ingangsdatum van ‘Bedrag ineens’ is uitgesteld naar 1 juli 2024. Deze ingangsdatum is ook nog niet zeker. Het wetvoorstel moet namelijk nog worden goedgekeurd door zowel de Eerste als de Tweede Kamer.

In een keer maximaal 10% van uw pensioen opnemen bij pensioneren

Als u met pensioen gaat kunt u er straks voor kiezen om maximaal 10% van uw pensioen in één keer op te nemen. De overheid voegt deze nieuwe keuze toe, zodat u uw pensioen nog beter kunt laten aansluiten bij uw persoonlijke situatie en toekomstwensen. Met dit bedrag kunt u bijvoorbeeld uw hypotheek aflossen of een verbouwing betalen. Het doel bepaalt u zelf. U kunt deze keuze één keer maken: vlak voordat u met pensioen gaat. Doordat u een bedrag in één keer ontvangt, wordt uw levenslange maandelijkse pensioenuitkering lager.

Bedrag ineens kan invloed hebben op toeslagen en belasting

Waar u rekening mee moet houden is dat het opnemen van een bedrag ineens invloed kan hebben op:

  •  eventuele toeslagen die u ontvangt en
  • de hoogte van de belasting die u betaalt.

Door het bedrag ineens stijgt uw inkomen namelijk. Laat u daarom goed voorlichten/adviseren. Een financieel adviseur kan voor u in kaart brengen of het in één keer opnemen van een deel van uw pensioen past bij uw situatie.

Meer informatie volgt later dit jaar

Zodra het wetsvoorstel is aangenomen en de ingangsdatum zeker is, kunt u ook berekeningen maken in MijnStaplesPensioen met een bedrag ineens.