Nieuwsbericht

Jaarverslag 2018 gepubliceerd

28 juni 2019

Het jaarverslag van Pensioenfonds Staples over het jaar 2018 is gepubliceerd. Het bestuur legt in het jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële resultaten. 

Per eind december 2018 was de beleidsdekkingsgraad 123%, eind 2017 was dit 122%. Qua resultaat was 2018 voor het pensioenfonds een tegenvallend jaar. Dit werd vooral veroorzaakt door de lage rente en een in met name laatste kwartaal tegenvallend rendement van de beleggingsportefeuille. Er werd een negatief beleggingsrendement van 2,0% behaald. 

Binnenkort verschijnt ook een verkorte versie van het jaarverslag.

 

Bijlage Grootte
1.81 MB