Nieuwsbericht

Bedankt voor uw deelname!

26 oktober 2021

Wij willen u bedanken voor uw deelname aan het risicobereidheidsonderzoek.

Afgelopen periode hebben wij een groot deel van onze deelnemers uitgenodigd om deel te nemen aan het risicobereidheidsonderzoek. Veel deelnemers hebben de vragenlijst ingevuld. 

We zijn u hier zeer dankbaar voor! Uw mening is belangrijke input voor ons om de koers van het fonds naar de toekomst toe vast te stellen. Later dit jaar informeren we u over de uitkomsten van het onderzoek