Mijn pensioen in vier stappen

Geregeld horen wij dat mensen wel iets van hun pensioen willen weten, maar vaak niet weten waar te beginnen. Aan de hand van vier stappen leest u hoe u meer grip krijgt op uw pensioen.

Stap 1: Bekijk hoe uw inkomen eruit ziet als u met pensioen gaat

Op het moment dat u met pensioen gaat, ontvangt u:

  1. AOW (ook wel 1e pijler genoemd).
  2. Het pensioen dat u bij Staples en eventuele andere werkgevers hebt opgebouwd (ook wel 2e pijler genoemd)
  3. Inkomensvoorzieningen die u eventueel zelf hebt getroffen (ook wel 3e pijler genoemd).

AOW

Iedereen die in de 50 jaar voor zijn AOW-gerechtigde leeftijd altijd in Nederland heeft gewoond, heeft recht op een volledige AOW uitkering. Als u een periode in het buitenland hebt gewoond, ontvangt u minder. Namelijk 2% minder per jaar dat u in het buitenland woonde. Verder is de hoogte van uw AOW afhankelijk van uw samenlevingsvorm. Kijk voor meer informatie over de AOW op www.svb.nl.

Staples pensioen

Om te weten wat u bij Staples hebt opgebouwd ontvangt u een keer per vijf jaar het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO is bedoeld om u inzicht te geven in uw opgebouwde pensioen. Door het UPO te lezen weet u hoe het zit met uw pensioen bij Staples. U kunt uw pensioensituatie ook bekijken in MijnStaplesPensioen.

Meerdere pensioenen?

Alle pensioenuitvoerders gebruiken het UPO om informatie op dezelfde manier aan te bieden. Zo is het mogelijk om alle pensioenen bij elkaar op te tellen. Op mijnpensioenoverzicht.nl kunt u zien waar u nog meer pensioen hebt opgebouwd. Dit is handig als u meerdere werkgevers hebt gehad. Zo hebt u goed overzicht van uw totale pensioen.

Inkomensvoorzieningen die u zelf hebt getroffen

Dit is het inkomen dat u daarbovenop eventueel zelf regelt, door u te verzekeren, te sparen of op een andere manier vermogen op te bouwen. Hebt u bijvoorbeeld een lijfrenteverzekering afgesloten of een koopsompolis, dan dragen deze verzekeringen later bij aan uw inkomen.

Kijk naar bijzondere gebeurtenissen in uw leven (life events).

Gebeurtenissen zoals een scheiding, deeltijdwerken of een tijdje niet werken zijn van invloed op uw pensioen. Uw ex-partner heeft bijvoorbeeld recht op de helft van het pensioen dat u hebt opgebouwd tijdens de periode dat jullie samen waren. Als u stopt bij een werkgever, dan stopt ook de pensioenopbouw. Gaat u een periode met non-activiteit dan bouwt u in die periode ook geen pensioen op.

 

Stap 2: Denk na over wat u later nodig hebt

De grote vraag is: hoeveel pensioen hebt u eigenlijk nodig? Uw wensen zijn misschien straks heel anders dan nu. Uw maandelijkse lasten zijn dan ongetwijfeld ook anders. Uw huis is misschien afbetaald, uw kinderen zijn de deur uit. Of misschien studeren uw eventuele kinderen nog en hebt u nog geen lagere woonlasten. Vanaf uw AOW-gerechtigde leeftijd verandert ook uw belastingsituatie, wat ook invloed op uw inkomen heeft. En als u een partner hebt, die ook pensioen gaat ontvangen, bekijk dan in hoeverre tweemaal pensioen afwijkt van tweemaal salaris.

Stap 3: Bepaal of u genoeg pensioen opbouwt

Wanneer u stap 1 en stap 2 met elkaar vergelijkt dan ziet u of u voldoende pensioen opbouwt. Als dat niet zo is dan kunt u maatregelen treffen. Bijvoorbeeld door meer te gaan sparen. Daarnaast is het belangrijk om (samen) te beoordelen wat u wilt en wat u kunt. Is uw pensioeninkomen ook toereikend als u en uw partner uit elkaar gaan of in het geval dat een van de twee overlijdt? Als dat niet zo is, dan kunt u maatregelen treffen. Bijvoorbeeld door meer te gaan sparen, of door een verzekering af te sluiten (3e pijler). Of wellicht bieden de verschillende keuzemogelijkheden binnen uw pensioen een oplossing. Kijk op Mijn Planner welke mogelijkheden er zijn .

Stap 4: Jaarlijkse check: bekijk uw situatie regelmatig en vraag om uitleg

Zet ten minste één keer per jaar alles op een rij en kijk of uw pensioen nog steeds aansluit op uw situatie en uw wensen. Bent u deeltijd gaan werken? Bent u getrouwd of hebt u kinderen gekregen? Gaat het lukken om uw hypotheek af te lossen voor uw AOW-leeftijd? Laat u af en toe adviseren over uw huidige situatie en uw financiële toekomst door een onafhankelijk adviseur. En hebt u vragen over uw pensioen bij Staples, dan is het pensioenfonds er voor u. Of kijk op Mijn Planner, daarmee kunt u verschillende pensioensituaties laten berekenen. En u kunt terecht bij de afdeling pensioenservice.