Pension 123 Layer 2

The amount of your pension is not fixed

What are the risks?

Pension accrual and pension payment cover a very long period. From the beginning of accrual to the last pension payment may take 80 years. Over such a long time, the world changes and there may be risks that threaten your pension. These risks could lead to a shortfall.

In the article 'Reliable management of your pension capital' you can read about the various risks and how they are managed.

Staples Pension Fund strives to be prepared for risks that could affect your pension. For instance, due to the rapid increase in life expectancy, which has been faster than the increase that we accounted for. As the average age of the scheme members increases, pensions have to be paid for longer. The pension fund therefore needs more money than was originally calculated.

The level of interest rates also affects the value of pensions. Pension administrators make an estimate in advance as to how much money they will need to be able to pay pensions. As interest rates go lower,  Staples Pension Fund needs more money in ‘cash’ to be able to pay all the pensions at a later date. If interest rates stay low for a long time, this makes the pensions expensive.

Also, the results on investments can be lower than expected. For this reason, Staples Pension Fund ensures that its investments are diversified across several types of investment. Profit on one investment can make up for a loss on another investment. A pension administrator can also hedge investment risks, but this also involves costs.

There are other risks that  Staples Pension Fund has to take account of in order to protect your pension as effectively as possible. The pension fund therefore literally must manage these risks. Further information on risk management at  Staples Pension Fund is available in the annual report.

With effect from 2015, pension administrators have to take account of what is known as the policy funding ratio. The policy funding ratio is the average of the last 12 funding ratios. Decisions by the pension fund board regarding policy with respect to the amount of the contribution and indexation are mainly based on the funding ratio of the pension fund. 

What if things go better or worse than expected?

The website www.mijnpensioenoverzicht.nl will present an estimate of your pension if things go better or worse than expected in the future. You will see an estimate of your total pension, including the state pension and various scenario-based amounts. You will find more information about these scenario amounts in the frequently asked questions.

Already retired?
On the websute www.mijnpensioenoverzicht.nl you can find an estimate of your pension if things go better or worse next ten years.  You will see this estimate from the moment you receive state pensioen (AOW).

Also in the Uniform Pension Statement (UPS).

On the UPS, you will also find an estimate of your pension at Stichting Pensioenfonds Staples if we are faced with any major windfalls or setbacks. Account is also taken of any inflation.

Het onderste bedrag
Het onderste bedrag is geen inschatting. Dit is het pensioen dat u tot nu toe heeft opgebouwd. Als u nu zou stoppen met het opbouwen van pensioen, is dit het bedrag dat u straks bruto per jaar gaat ontvangen, zolang u leeft. Op mijnpensioenoverzicht.nl is dit bedrag berekend alsof u uw pensioen tegelijk laat ingaan met uw AOW.

Het verwachte eindresultaat
Bovenaan ziet u drie bedragen. Deze bedragen zijn een inschatting van het pensioen waarop u lijkt te gaan uitkomen in verschillende situaties. Een belangrijke aanname voor alle drie de bedragen is dat u blijft werken tot uw standaard pensioenleeftijd en pensioen blijft opbouwen binnen uw huidige pensioenregeling. Als u eerder stopt met werken, zal uw pensioen lager zijn.

Er zijn heel veel verschillende ‘toekomsten’ (scenario’s) bedacht. In het ene toekomstscenario zit het mee wat betreft de rente, de beleggingen en de stijging van de prijzen. In een ander toekomstscenario zit het tegen. Alle pensioenfondsen en verzekeraars rekenen met dezelfde toekomstscenario’s. U ziet wat uw pensioen is in drie situaties.

  • Het verwachte eindresultaat ziet u in het midden bovenaan. Dit is het pensioen waar u op dit moment op uit lijkt te komen. Er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen lager uitvalt en 50% kans dat uw pensioen hoger uitvalt dan dit bedrag.
  • Bij de rechter pijl ziet u het bedrag waar u op uit lijkt te komen als het economisch erg meezit. De kans is op dit moment klein (5% van de ‘toekomsten) dat u uitkomt op een hoger bedrag dan het rechter bedrag.

Bij de linker pijl ziet u het bedrag waar u op uit lijkt te komen als het economisch gezien veel slechter gaat dan verwacht. De kans is op dit moment ook klein (5% van de ‘toekomsten’) dat u uitkomt op een lager bedrag dan het linker bedrag.

Het verwachte eindresultaat
De invloed van de prijzen op wat u later kunt kopen met uw pensioen hebben we verwerkt in de inschatting. U ziet dus niet het bedrag dat u straks naar verwachting ontvangt, maar een inschatting van wat ervan overblijft als de stijging van de prijzen tot aan uw pensioen is meegerekend. Als de verwachting is dat de prijzen gaan dalen, is het bedrag (iets) naar boven bijgesteld. Dit geldt voor alle drie de bedragen.

Verder is rekening gehouden met de keuzes die u heeft gemaakt toen u uw pensioen liet ingaan.

  • Het verwachte pensioen is een inschatting van uw pensioen over 10 jaar. Er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen lager uitvalt en 50% kans dat uw pensioen hoger uitvalt dan dit bedrag.
  • Bij de rechter pijl ziet u het bedrag waar u op uit lijkt te komen als het economisch erg meezit. De kans is op dit moment klein (5% van de ‘toekomstscenario’s) dat u uitkomt op een hoger bedrag dan het rechter bedrag.
  • Bij de linker pijl ziet u het bedrag waar u op uit lijkt te komen als het economisch gezien veel slechter gaat dan verwacht. De kans is op dit moment ook klein (5% van de ‘toekomstscenario’s’) dat u uitkomt op een lager bedrag dan het linker bedrag.

Bij de drie mogelijke uitkomsten, houden we ook rekening met inflatie. Als er sprake is van inflatie stijgen de prijzen van producten en diensten. Nadat de prijzen zijn gestegen, kunt u met dezelfde hoeveelheid geld minder kopen.

Een voorbeeld: Stel dat u over 10 jaar 100 pensioen krijgt en de prijs van een brood stijgt naar 2 euro. Dan kunt u met deze 100 euro minder brood kopen dan nu, als een brood nu gemiddeld 1,50 kost. Over 10 jaar kunt u met 100 euro dan evenveel brood kopen als met 75 euro nu.

Bij de berekening van de drie uitkomsten is rekening gehouden met de kans dat prijzen stijgen van allerlei producten en diensten en de kans dat uw pensioen verhoogd wordt. Als het tegenzit, stijgen de prijzen en wordt uw pensioen niet of weinig verhoogd. Als het meezit, kunnen de prijzen stijgen, maar wordt tegelijk uw pensioen verhoogd, zodat uw pensioen ‘waardevast’ is.

U ziet bij de pijlen de 75 euro uit het voorbeeld hierboven, terwijl u naar verwachting 100 euro krijgt. Deze manier van presenteren is door de overheid gekozen om u een beeld te geven van de koopkracht van uw pensioen.