Cookie consent

Op deze site worden cookies gebruikt.

Akkoord

Veelgestelde vragen over variabel pensioen

Veelgestelde vragen over variabel pensioen

U koopt op uw pensioendatum met uw kapitaal uit de Beschikbare Premieregeling een stabiel of een variabel pensioen aan. Een variabel pensioen kan jaarlijks in hoogte variëren. Het kapitaal wordt na uw pensioendatum doorbelegd. Elk jaar wordt gekeken of uw pensioenuitkering kan worden verhoogd of moet worden verlaagd door beleggingsresultaten, veranderingen in rentestand en/of de gemiddelde levensverwachting.

Bij een stabiel pensioen krijgt u ieder jaar hetzelfde bedrag. Bij een variabel pensioen wisselt de hoogte van uw uitkering jaarlijks. Dit betekent dat uw pensioenuitkering hoger kan worden, maar ook lager. Er is een risico dat u op een bepaald moment een lagere pensioenuitkering ontvangt dan u had verwacht. Dat kan komen door tegenvallende beleggingsresultaten of bijvoorbeeld doordat de gemiddelde levensverwachting stijgt. Dit risico ligt bij u.

Als u een variabel pensioen aankoopt, kunt u uit verschillende aanbieders en producten kiezen. Soms kunt u met een aanbieder afspreken dat uw variabel pensioen jaarlijks wordt geïndexeerd. Zo’n product is dan meestal wel iets duurder.

Neemt u deel aan de Beschikbare Premieregeling bij Pensioenfonds Staples? Dan kunt u van uw kapitaal een variabel pensioen aankopen. Dit kan niet bij Pensioenfonds Staples zelf, maar wel bij andere pensioenuitvoerders die dit product aanbieden.

Het kan zijn dat pensioenuitvoerders voor het aankopen van een pensioenuitkering een ondergrens voor het kapitaal hanteren. In 2017 wordt bijvoorbeeld voor veel variabele pensioenuitkeringen een kapitaal van minimaal € 25.000,- gevraagd.

U kunt voor een variabel pensioen niet bij Pensioenfonds Staples terecht. De reden hiervoor is dat het aanbieden en uitvoeren van variabel pensioen, bij het pensioenfonds zelf, hoge kosten met zich meebrengt. Om andere deelnemers niet te benadelen, zouden deze kosten voor rekening komen van de deelnemers in de BPS-regeling. Deze groep is relatief klein, en de kosten zouden daarom onevenwichtig hoog worden.
Pensioenfonds Staples biedt u wél de mogelijkheid om met uw kapitaal een variabel pensioen aan te kopen bij een andere pensioenuitvoerder.

Er zijn verschillende aanbieders van dit product. Het is niet mogelijk om aan te geven welke aanbieders dit product aanbieden op uw pensioendatum. Om belangen gescheiden te houden, adviseert Pensioenfonds Staples u niet over verschillende aanbieders.
Voor advies kunt u contact opnemen met een onafhankelijk pensioenadviseur.

Kort voor uw pensioendatum kiest u definitief voor een stabiel of variabel pensioen. Het is echter verstandig om 15 jaar voor uw pensioendatum al een besluit te nemen. U kunt dan namelijk uw beleggingsmix laten aanpassen, zodat deze beter aansluit bij een eventueel toekomstig variabel pensioen. Neemt u daarvoor contact op met ABN Amro via 020 629 88 10 of via pension.services@nl.abnamro.com.

Kies uw taal

Welkom op de website van Pensioenfonds Staples

Op het gebruik van deze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage

ZOEKEN