Voor onze dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast maken wij gebruik van cookies op onze website. Raadpleeg voor meer informatie ons privacystatement en cookiestatement.

Sluiten

Communicatiebeleid

Het pensioenfonds heeft zichzelf tot doel gesteld de klantgerichtheid verder te laten groeien en de tevredenheid over de dienstverlening en communicatie te waarborgen én vergroten. De deelnemer staat centraal.

Balans tussen brengen en halen van informatie

In de communicatie wordt een balans nagestreefd tussen informatie brengen en halen. Als het pensioenfonds ervoor zorgt dat de informatie voor de deelnemer beschikbaar is op een logische plaats, wordt de deelnemer meer geprikkeld zich verder te verdiepen. Een eerste stap is het aanbieden van een goede eerste informatielaag, waarin de belangrijkste informatie snel terug te vinden is. Maar de bal ligt vervolgens ook bij de deelnemer zelf: de informatie wordt beschikbaar en vindbaar. Het pensioenfonds accepteert hierbij dat niet iedereen te activeren is en is daarin realistisch. 

Digitale communicatie

De communicatie wordt zo (kosten)efficiënt mogelijk ingericht. Dit wordt onder andere gerealiseerd door een verder digitalisering van de informatievoorziening. Hiermee bespaart het fonds niet alleen kosten, maar is het ook in staat in kaart te brengen welke vormen van communicatie werken, en welke informatie deelnemers zoeken en raadplegen.

Gewezen deelnemers en gepensioneerden

Het fonds is gesloten en heeft alleen gewezen deelnemers en een groeiende groep gepensioneerden. Zij moeten goed geïnformeerd worden over de (financiële) positie van het pensioenfonds en vertrouwen hebben in het fonds. Om dat te bewerkstelligen moet het pensioenfonds transparant zijn over de doelen en werkzaamheden van het fonds, met herkenbare onderwerpen. Denk hierbij aan uitleg over het beleggingsbeleid, de besturing van het fonds, de risico’s die gelopen worden en welke keuzes het bestuur maakt. Hierbij verliest het pensioenfonds de balans tussen transparantie en informatieoverload niet uit het oog. 

Concreet communicatieplan

Elk jaar maakt het pensioenfonds een communicatiejaarplan. Hierin staan concrete activiteiten die het pensioenfonds dat jaar op communicatiegebied wil uitvoeren. Bij alle communicatie-uitingen houdt het pensioenfonds rekening met wettelijke informatieverplichtingen en streeft zij naar effectieve feedback van haar deelnemers.

bureau bureau

Kies uw taal

Welkom op de website van Pensioenfonds Staples

Op het gebruik van deze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage