Toekomst van het pensioenfonds: plan B

21 september 2017

Omdat er geen nieuwe deelnemers meer toetreden tot Pensioenfonds Staples, is het een krimpend pensioenfonds. Het bestuur bespreekt regelmatig de risico’s van een krimpend pensioenfonds. Hierbij is in 2016 vastgesteld dat de continuïteit van het bestuur een aandachtspunt is. De druk op bestuurders neemt toe en er worden hoge eisen gesteld aan bestuursleden. Voor de werkgever is het steeds lastiger om bestuurszetels te blijven bezetten vanuit de eigen organisatie. Dat is ook de reden dat er in 2016 een bestuurszetel is vervuld door een externe kandidaat.

In juni 2017 heeft het bestuur van Pensioenfonds Staples een plan opgesteld om de continuïteit binnen het bestuur te bewaken. Dit wordt intern ‘Plan B’ genoemd. In dit plan staan een aantal scenario’s en maatregelen die ervoor zorgen dat het pensioenfonds goed bestuurd wordt, ook in de toekomst.

Lees meer over:

De toekomst van het pensioenfonds

Plan B

Het bestuur van het pensioenfonds