Beleidsdekkingsgraad 122,1% eind februari

8 maart 2019

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Staples is eind februari 2019 122,1%. Hij is licht gedaald ten opzichte van eind januari 2019 (122,4% ). Met de dekkingsgraad wordt de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen van het fonds uitgedrukt. Lees er hier meer over.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde actuele dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De actuele dekkingsgraad is gestegen ten opzichte van eind januari 2019. Eind februari 2019 is de actuele dekkinsgraad 120,5%.

Meer informatie over het verloop van de dekkingsgraad vindt u op de pagina dekkingsgraden.