Module beschikbare premieregeling

Neemt u deel aan de beschikbare premieregeling? Dan opent het pensioenfonds bij ABN AMRO Bank voor u een beleggingsrekening voor de beschikbare premie. Deze rekening staat op naam van het pensioenfonds, maar het spaarsaldo is specifiek bestemd voor u.

Als er voor u een rekening wordt geopend bij ABN AMRO, dan ontvangt u via de post een instructiebrief met handleiding van de Web Portal van ABN AMRO. Een paar dagen later ontvangt u een brief met een gebruikersnaam en daarna een brief met een wachtwoord.

Wilt u meer informatie?

Lees dan de introductie Module Beschikbare Premie.

De standaard fondsen: ABN AMRO Multi Manager Lifecycle Funds (AA LCF)

Via de Lifecycle Funds gaat u automatisch voorzichtiger beleggen naarmate u dichter bij uw pensioendatum komt; hiermee wordt voldaan aan de zorgplicht. Daarom zijn de beleggingsfondsen (AA LCF) door het bestuur van het pensioenfonds aangewezen als de standaard. 

Uw keuzemogelijkheid: wel of niet beleggen in de standaard fondsen

Bij het beleggen voor de Module BPS heeft u de mogelijkheid om te gaan beleggen in de standaard beleggingsfondsen; de AA LCF.
U mag ook afwijken van de standaard. Hierbij kunt u zelf een Beleggingsmix samenstellen.

Wat zijn de gevolgen van uw keuze?

Als u kiest voor beleggen in de AA LCF, dan betekent dit dat het pensioenfonds de verantwoordelijkheid neemt dat u automatisch voorzichtiger gaat beleggen als uw pensioendatum dichterbij komt. Het pensioenfonds is niet verantwoordelijk voor de opbrengst van het betreffende beleggingsfonds. Als u niet voor de standaardfondsen kiest, dan bent u er zelf verantwoordelijk voor om al dan niet voorzichtiger te gaan beleggen naarmate uw pensioendatum dichterbij komt. U moet zelf te zijner tijd aangeven bij ABN AMRO of u voorzichtiger wilt gaan beleggen.

Hoe maakt u uw keuze kenbaar?

Nadat u zelf uw rekening/account heeft geactiveerd krijgt u toegang tot uw persoonlijke homepage op het Web Portal van ABN AMRO. Vanaf daar kunt u verschillende gegevens inzien, wijzingen en uw keuze kenbaar maken.

Zorgplicht

Sinds 1 januari 2007 is er een nieuwe Pensioenwet van kracht waarin een zogenoemde 'zorgplicht' voor het pensioenfonds is opgenomen. Volgens deze zorgplicht moet het pensioenfonds u uitgebreid informeren over de mogelijkheden en de risico’s van de wijze van beleggen. Ook moet het pensioenfonds ervoor zorgen dat, naarmate u dichter bij uw pensioendatum komt, het beleggingsrisico dat u loopt, afneemt.

Heeft u nog vragen?

ABN AMRO Pension Services, telefoon: 020-6298810 of per e-mail: pension.services@nl.abnamro.com

Tot slot

Wij maken u er op attent dat noch het bestuur van het pensioenfonds noch ABN AMRO Bank N.V., die een deel van de werkzaamheden voor het pensioenfonds uitvoert, u adviseert een bepaalde keuze te maken. Ook zijn zij niet verantwoordelijk voor de opbrengst van uw beleggingsfondsen. U bent zelf verantwoordelijk voor uw keuze en de gevolgen daarvan. Voor informatie over beleggingsfondsen kunt u kijken op www.abnamro.nl/beleggen, 'koersinformatie', 'beleggingsfondsen'