Cookie consent

Op deze site worden cookies gebruikt.

Akkoord

Module beschikbare premieregeling

Tot 1 juli 2018 namen deelnemers met een pensioengevend salaris boven € 82.700 deel aan de Beschikbare Premieregeling (Module BPS).

Premieovereenkomst met rendements- en langlevenrisico

De Beschikbare Premieregeling heeft de vorm van een premieovereenkomst. Het kenmerk van een premieovereenkomst is dat geen pensioenbedrag wordt toegezegd, maar een premiebedrag. Dit premiebedrag wordt belegd. Met de premiestortingen en het daarover behaalde rendement wordt een kapitaal gevormd. Op de pensioendatum moet voor het kapitaal een pensioen worden aangekocht. Omdat de hoogte van het rendement niet van tevoren vaststaat en dus lager kan zijn dan verwacht, kan de hoogte van het kapitaal en het daarvoor aan te kopen pensioen tegenvallen. Dit rendementsrisico komt voor uw rekening.

Wat betreft de hoogte van uw pensioen moet u er ook rekening mee houden dat het pensioentarief een onzekere factor is. Met het pensioentarief wordt bedoeld de prijs die op de pensioendatum moet worden betaald om op de pensioendatum 1 euro levenslang ouderdomspensioen aan te kopen. Naast de onzekerheid door het rendementsrisico is door de toenemende levensverwachting de kans aanwezig dat de prijs voor 1 euro pensioen in de toekomst hoger wordt. Dit betekent dat u voor hetzelfde kapitaal minder pensioen kunt aankopen. Dit wordt ook wel het langlevenrisico genoemd. Dit komt dus, naast het rendementsrisico, ook voor uw rekening.

Partnerpensioen

De verzekering op risicobasis van het partnerpensioen is per 1 juli 2018 vervallen. U bent hier per brief over geïnformeerd in september 2018. U hebt toen kunnen kiezen voor aankopen partnerpensioen.

Deelnemen aan de beschikbare premieregeling

Nam u tot 1 juli 2018 deel aan de beschikbare premieregeling? Dan heeft het pensioenfonds bij ABN AMRO Bank voor u een beleggingsrekening voor de beschikbare premie. Deze rekening staat op naam van het pensioenfonds, maar het spaarsaldo is specifiek bestemd voor u. Kijk voor uw actuele spaarsaldo op uw persoonlijke homepage op het Web Portal van ABN AMRO

Lifecycle Funds

Uw kapitaal in de beschikbare premieregeling wordt belegd in Standaard Lifecycle Funds, tenzij u een andere keuze hebt gemaakt. Via de Lifecycle Funds gaat u automatisch voorzichtiger beleggen naarmate u dichter bij uw pensioendatum komt; hiermee wordt voldaan aan de zorgplicht.

De standaard Lifecycle bestaat uit een mix van maximaal zes beleggingsfondsen. Deze fondsen bieden een gespreide belegging en het risico wordt afgebouwd door middel van het aanpassen van de verdeling over de fondsen.

De fondsen die gebruikt worden in de standaard Lifecycle zijn: 

ISIN Fondsnaam

Fondskosten
NL0011225305 Northern Trust World Custom ESG Eq Index FGR 0,15%
NL0010948220 Northern Trust Europe Equity Index FGR Fund 0,11%
LU1162503145 AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EMERGING MKT 0,15%
NL0010948246 Northern Trust Developed Real Estate Index GR Fund 0,14%
LU0916238545 BLACKROCK EURO AGGREGATE BOND INDEX N7 0,08%
IE00B1FZS913 Shares II EUR Gov Bond 15-30 0,20%

Wat zijn de gevolgen van uw keuze?

Bij het beleggen voor de Module BPS hebt u de mogelijkheid om af te wijken van de standaard. U kunt dan zelf een Beleggingsmix samenstellen.

Uw keuzemogelijkheid: wel of niet beleggen in de standaard fondsen

Als u hebt gekozen voor beleggen in de Standaard Lifecycle Funds, dan betekent dit dat het pensioenfonds de verantwoordelijkheid neemt dat u automatisch voorzichtiger gaat beleggen als uw pensioendatum dichterbij komt. Het pensioenfonds is niet verantwoordelijk voor de opbrengst van het betreffende beleggingsfonds. Als u niet voor de standaardfondsen hebt gekozen, dan bent u er zelf verantwoordelijk voor om al dan niet voorzichtiger te gaan beleggen naarmate uw pensioendatum dichterbij komt. U geeft zelf aan bij ABN AMRO of u voorzichtiger wilt gaan beleggen.

Hoe maakt u uw keuze kenbaar?

U hebt toegang tot uw persoonlijke homepage op het Web Portal van ABN AMRO. Vanaf daar kunt u verschillende gegevens inzien, wijzingen en uw keuze kenbaar maken. U kunt bij “verdeling” bekijken in welke fondsen u belt. Indien u zelf uw portefeuille wilt samenstellen kunt u gebruik maken van de optie “Stel uw eigen portefeuille samen”. Hier kunt u ook bekijken welk beleggingsprofiel bij u past en indien nodig de samenstelling wijzigen.

Welke kosten komen voor uw rekening?

De te beleggen premie wordt ingelegd door de werkgever. De enige kosten die in mindering worden gebracht zijn de aan- en verkoopkosten. De kosten bedragen gemiddeld 0,14% per jaar. Het rendement dat na aftrek van de gebruikelijke beheerkosten wordt gemaakt, komt geheel ten goede van de rekening van de deelnemer. Het totaal van premies en behaalde rendementen komt op de pensioendatum beschikbaar voor de aankoop van ouderdoms- en partnerpensioen.

Zorgplicht

Sinds 1 januari 2007 is er een nieuwe Pensioenwet van kracht waarin een zogenoemde 'zorgplicht' voor het pensioenfonds is opgenomen. Volgens deze zorgplicht moet het pensioenfonds u uitgebreid informeren over de mogelijkheden en de risico’s van de wijze van beleggen. Ook moet het pensioenfonds ervoor zorgen dat, naarmate u dichter bij uw pensioendatum komt, het beleggingsrisico dat u loopt, afneemt.

Hebt u nog vragen?

ABN AMRO Pension Services, telefoon: 020-6298810 of per e-mail: pension.services@nl.abnamro.com

Tot slot

Wij maken u er op attent dat noch het bestuur van het pensioenfonds noch ABN AMRO Bank N.V., die een deel van de werkzaamheden voor het pensioenfonds uitvoert, u adviseert een bepaalde keuze te maken. Ook zijn zij niet verantwoordelijk voor de opbrengst van uw beleggingsfondsen. U bent zelf verantwoordelijk voor uw keuze en de gevolgen daarvan. Voor informatie over beleggingsfondsen kunt u kijken op www.abnamro.nl/beleggen, 'koersinformatie', 'beleggingsfondsen'.

Kies uw taal

Welkom op de website van Pensioenfonds Staples

Op het gebruik van deze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage