Arbeidsongeschiktheid

Als u arbeidsongeschikt raakt verandert uw inkomen. Maar wat gebeurt er met uw pensioen? Stichting Pensioenfonds Staples zet in dat geval uw pensioenopbouw voort, op basis van het salaris dat u verdiende op het moment dat u arbeidsongeschikt werd. Verder komt u mogelijk in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidspensioen en/of WGA-arbeidsongeschiktheidspensioen.

Premievrije voortzetting pensioenopbouw
Als u als deelnemer arbeidsongeschikt raakt, heeft u vanaf het moment dat u recht heeft op een wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA), recht op premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw (ouderdoms-, partner- en wezenpensioen). Deze voortzetting van pensioenopbouw vindt volledig of gedeeltelijk plaats, afhankelijk van uw arbeidsongeschiktheidspercentage (vastgesteld door het UWV). De premievrije voortzetting eindigt op de pensioeningangsdatum of eerder, als u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent.

De mate van voortzetting van de pensioenopbouw is daardoor afhankelijk van het voor u geldende arbeidsongeschiktheidspercentage volgens de WIA.
In de tabel kunt u aflezen in hoeverre de pensioenregeling wordt voortgezet.

Bij een percentage arbeidsongeschiktheid van  

   Bedraagt de voorzetting pensioenopbouw 

     80% - 100%                        

100%                  

    65% -  80%                        

72,5%              

  55% -  65%                     

 60%                 

45% -  55%                   

 50%                 

35% -  45%                   

 40%                 

25% -  35%                   

   0%                 

15% -  25%                    

   0%                 

Als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebt, eindigt de premievrije voortzetting op de pensioeningangsdatum of eerder, als u minder dan 15% arbeidsongeschikt bent.